5 сар, 2015 архив

ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДААС БҮРДСЭН АЖЛЫН ХЭСЭГ СУМДАД АЖИЛЛАА.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн ЦГ, Шүүх, Прокурорын газар, ШШГА зэрэг хууль хяналтын байгууллагуудаас бүрдсэн ажлын хэсэг Цахир, Хангай, Тариат, Өндөр-Улаан, Чулуут сумдаар ажиллаж сум орон нутагт хийгдэж байгаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, хөтөлбөр төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон сум орон нутагт гарч байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар газар дээр нь шалгах түүнчлэн иргэдтэй уулзаж гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын талаар мэдээлэл өгөн ажиллаа.

00422.MTS_snapshot_00.01_[2015.05.29_15.21.16] 00410.MTS_snapshot_00.00_[2015.05.29_15.20.47] 00253.MTS_snapshot_00.00_[2015.05.29_15.20.11] 00172.MTS_snapshot_00.01_[2015.05.29_15.19.15] 00153.MTS_snapshot_00.00_[2015.05.29_15.22.06] 00139.MTS_snapshot_00.00_[2015.05.29_15.18.29] 00136.MTS_snapshot_00.00_[2015.05.29_15.21.53] 00112.MTS_snapshot_00.04_[2015.05.29_15.18.55]

[LayerSliderWP] Slider not found