МЭДЭЭЛЭЛ, МАТЕРИАЛАА ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Байгууллагын түүхийн архив байгуулахтай холбогдуулан Архангай аймгийн Цагдаагийн газарт ажиллаж байгаад шилжсэн, чөлөөлөгдсөн, тэтгэвэрт гарсан алба хаагчдыг 9х12 хэмжээтэй зураг, товч анкет, ажиллах хугацаандаа гаргаж байсан амжилтын мэдээллийг ирүүлэхийг хүсье.

  Холбоо барих утас: 9702-0003, 9702-2538, 70333213
[LayerSliderWP] Slider not found