БҮСИЙН ХУРДАН МОРИНЫ УРАЛДААНЫ ХАМГААЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

DSCF0232 DSCF0231 DSCF0197 DSCF0185 DSCF0182 DSCF0173 DSCF0170 DSCF0169 DSCF0167 DSCF0136 DSCF0135 DSCF0126

Архангай аймагт аймгийн Засаг даргын 2015 оны 02-р сарын 13-ны өдрийн а/38 тоот захирамжаар Хаврын тэргүүн сарын шинийн 4-нд Булган суманд, шинийн 10-нд Батцэнгэл суманд, шинийн 15-нд Цэнхэр сумын Өргөөтийн талд аймгийн бүсийн хурдан морины уралдаан тус тус зохион байгуулагдсан. Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 02-р сарын 17-ны өдрийн б/20, 2015 оны 03-р сарын 03-ны өдрийн б/28 тоот тушаалаар хурдан морины үеэр хамгаалалтанд ажиллах алба хаагчдын нэрсийг баталж, хамгаалалтанд давхардсан тоогоор нийт 73 алба хаагч, 12 автомашин, алба хаагч бүр тусгай хэрэгсэл, станцаар бүрэн хангагдан ажиллалаа.

[LayerSliderWP] Slider not found