Сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн зохион байгуулав

  Аймгийн цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 01-р сарын 11-ний өдрийн б/01 тоот тушаалаар цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч нарын 2015 оны 01 сарын сургалт зөвлөгөөнийг 2015.01.12-ний өдрөөс 01.14-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Хэсгийн төлөөлөгч нарын сургалтын үеэр цагдаагийн газрын 2014 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж тасаг албадын дарга нараас шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, дүрэм журам, эрх зүйн актуудаар сургалт зохион байгуулав.

DSCF0314 1DSCF0638DSCF0669

Мөн сургалт зөвлөгөөний үеэр цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүний 2015 оны 1-р сарын сахилга ёс зүйн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж 2014 оны бие бүрэлдэхүүний сахилга ёс зүйн талаар мэдээлэл хийж цаашид анхаарах асуудлын талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

[LayerSliderWP] Slider not found