Тамга тэмдэг

Тэмдэг, баталгааны тэмдэг хураалгахад

1. Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасагт албан бичгээр хүсэлт гаргана

2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

3. Тэмдэг, баталгааны тэмдэг хураалгаж буй иргэн цахим үнэмлэхтэйгээ ирнэ

[LayerSliderWP] Slider not found