Олон нийтийн цагдаа

2014-06-27133 2014-06-27134 2014-06-27135 2014-06-27136 2014-06-27137
  100012015-02-04

Монгол улсын Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 24.1, сумдын Засаг дарга нараас ирүүлсэн саналыг үндэслэн аймгийн Цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн б/02, 2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн б/11 тоот тушаалаар Хотонт, Чулуут, Цэнхэр сумын Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнаар Н.Батсүх, Ж.Нарангэрэл, А.Ганзориг нарыг томилон хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулж байна

           АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР

       
 

ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Тус аймгийн хэмжээнд олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сургалтанд хамрагдсан 25 хүнээс доорхи 3 суманд олон нийтийн цагдаагийн ажилтан ажиллаж байна.  

Овог нэр Боловсрол, мэргэжил Байршил ОНЦА-ны сургалтанд
1 Нямдорж Батсүх Дээд сэтгэл судлал Хотонт сум хамрагдсан
2 Жаргалсайхан Нарангэрэл Дээд авто машины ашиглалт, авто аж ахуйн Чулуут сум хамрагдсан
3 Алтанцоож Ганзориг Бүрэн дунд Цэнхэр сум Цахиур хороолол хамрагдсан
  Жич: Бусад сум санхүүжилтийг шийдвэрлээгүй улмаас сургалтанд хамрагдсан 22 олон нийтийн цагдаагийн ажилтаныг томилон ажиллуулаагүй байна.

ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЛБАН ТУШААЛТАН

 
Албан тушаалтны цол нэр Албан тушаал Холбоо барих утас
1 Цагдаагийн дэд хурандаа Г.Пүрэвдорж Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн дарга 98338545, 99198545
2 Цагдаагийн хошууч Э.Цэрэндолгор Олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч 93071859, 97022559
 

  АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР


2014-06-27138 2014-06-27139 2014-06-27140 2014-06-27141 2014-06-27142 2014-06-27143 2014-06-27144 2014-06-27145 2014-06-27146  2014-06-27148 2014-06-27149 2014-06-27150 2014-06-27151 2014-06-271472014-06-27152 2014-06-27153 2014-06-27154 2014-06-27155 2014-06-27156 2014-06-27157 2014-06-27158 2014-06-27159 2014-06-27160 2014-06-27161 2014-06-27162 2014-06-27163 2014-06-27164 2014-06-27165 2014-06-27166 2014-06-27167 2014-06-27168 2014-06-27169 2014-06-27170 2014-06-27171 2014-06-27172 2014-06-27173

 
[LayerSliderWP] Slider not found