Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа

sul oron too zar


Архангай аймаг дахь цагдаагийн газарт дараах сул орон тоонд иргэдийг судалж, сонгон шалгаруулж, шалгалтанд хамруулна  /2015.01.12/

Үүнд:

1. Албадан саатуулах байрны эмч тавигдах шаардлага:

*Их эмч, бага эмч, *Эрэгтэй, *Эмчлэх үйл ажиллагаа явуулах хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтэй байх, *Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх, *Бичиг хэрэг хөтлөх чадвартай байх, *Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай байх, *Удирдан зохион байгуулах чадвартай байх, *Шинээр цагдаагийн байгууллагад орох бол 35 хүртэл настай байх, *Оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх, *Гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах, *Тогтвор суурьшилтай ажиллах  

2. Цахир, Өлзийт сумын хэв журмын цагдаа тавигдах шаардлага:

*Эргүүл, харуул, жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэх, *Нийтийн хэв журам сахиулах, *Зарим төрлийн захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх, *Гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох үүрэг гүйцэтгэх, *Дээд боловсролтой, *Эрх зүйн мэргэжилтэй бол давуу тал болно, *Шинээр цагдаагийн байгууллагад орох бол 30 хүртэл настай байх, *Оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх, *Гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах, *Тогтвор суурьшилтай ажиллах,  

3. Эрдэнэмандал сум дахь цагдаагийн хэсгийн цагдаа-жолооч тавигдах шаардлага:

*Цагдаагийн байгууллагын албаны бэлэн байдлыг хангахад туслалцаа үзүүлэх, *Бүрэн дунд, түүнээс дээш боловсролтой, *Автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо хийх, *3-аас доошгүй жил тээврийн хэрэгсэл жолоодсон байх, *Шинээр цагдаагийн байгууллагад орох бол 30 хүртэл настай байх, *Оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж зохих журмын дагуу судалгаа хийгдсэн байх, *Гэмт хэрэг үйлдэж байгаагүй шүүхээр ял шийтгэгдээгүй байх *Алба хаагчийн сахилга, ёс зүйг сахиж ажиллах, *Нууц хадгалах, *Тогтвор суурьшилтай ажиллах,  

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗАР


 

sul oron too songon s

[LayerSliderWP] Slider not found